www.geresveterinarpraktik.se

GERE'S Veterinärpraktik

Varför hästtandvård?

 1. Hästen liksom människan är inte förskonad från olika tandproblem. Skillnaden är den att hästen inte kan tala för om att den har ont eller känner obehag i munnen. Det är hästägarens ansvar att upptäcka symptomen och att tolka dessa rätt. Detta är inte en lätt uppgift. Eftersom hästen är ett flockdjur den inte vill visa ett avvikande beteende som avviker från flockens. När hästen väl visar symptom är sjukdomen i många fall långt framskriden och det kan det vara för sent för behandling.
  Hästtandsjukdomarna utvecklas i allmänhet under en längre tidsperiod och hästen vänjer sig vid obehaget och smärtan. Även om inte hästen uppvisar sjukdomssymptom påverkar smärtan och obehagskänslan självklart hästens prestationsförmåga och välbefinnande.
  Inom hästtandvården gäller, liksom inom humanvården, att det är bättre att förebygga än att bota.
 2. Hästens foder och utfodringsrutiner har förändrats. Hästens tänder anpassade sig under evolutionens gång till cellulosarikt gräs och hö. I naturlig miljö tillbringar hästen ca 75-80% av dagen, (ca 17-18 timmar) med att beta. Detta är inte fallet hos dagens hästar.
  I dag får hästarna allt mer hösilage och fabrikstillverkat foder, vars konsistens och innehåll inte är anpassat till deras tänder. Detta gör att hästens tänder slits annorlunda, vilket kan leda till olika slitningsproblem på tänderna.
 3. Hästen når en allt högre ålder idag. Tack vare ett mindre slitsamt arbetsliv, en mer avancerad veterinärvård lever hästen allt längre i dag. Det är inte ovanligt att de lever över 25 och 30 år. Hästen och hästbesläktade djur i naturen når sällan en ålder över 18- 20 år. Hästens tänder är inte heller skapade för ett så långt liv. Hästens tänder slutar växa vid 7-8 års ålder sedan sker det ingen aktiv tillväxt. Efter det att tänderna slutat växa trycks bara den existerande tandmassan (tandroten) ut ur alveolen (tandköttet) i takt med slitningen – fördröjd rotutveckling. Hästen måste hushålla med den existerande tandmassan livet ut. Om man vill behålla hästen länge är det hästägarens skyldighet att tänka på hästens tänder.
 4. Människan avlar inte efter tandhälsokriterier utan man går bara efter vissa prestations- eller exteriöra egenskaper. Även i dag tar man mycket små hänsyn till hästens tänder. Även hos avelsdjur det ända tandproblem som kontrolleras är över- eller underbett. Det finns dock tydliga skillnader på tandhälsan mellan de raser där människan blandat sig i aveln under en längre period och de raser som inte påverkats så mycket av kontrollerad avel. (t.ex. islandshästar). (Egna noteringar)
 5. Betsel i hästens mun ger upphov till skador inte bara munhålens mjukdelar utan även tänderna (vargtand).
 6. Några sjukdomsfall som upptäckts i slakteri. Gemensamt är att alla hästar lidit av tandproblem, visat tydlig symptom på smärta och obehag, men ägaren feltolkade symptomen! Man tänkte inte på tandsjukdom!


Fall 1
Hästens ålder 21 år
ras varmblodstravare
kön sto
kommentar Fel position på 1:a molartänderna (4:e tanden i tandraden) på underkäken. (Bild A1, A2)
Tandproblemen orsakade ett allvarligt sår på munslemhinnan. (Bild A3, A4)
Såret existerade och plågade djuret säkert i flera år.
Bild A1 Bild A2
Bild A3 Bild A4
Fall 2
Hästens ålder 10 år
ras tinker
kön vallack
kommentar Hästen slaktades efterssom han ”var oberäknelig”, ”var farlig för omgivningen”. Man misstänkte att hästen blev misshandlad av den tidigare ägaren.
Hästen hade en fraktur på första molartanden på höger sida ( fjärde tanden i tandraden) och andra premolartanden på höger sida (andra tanden i tandraden). på överkäken. Frakturen är en komplikation av tandkaries, som även finns i en mildare form på första molartanden på vänster sidan ( fjärde tanden i tandraden). Man kunde ha undvikit den sortens sjukdomskomplikation och ett långt smärtsamt lidande genom en rutin tandundersökning.
Bild B1 Bild B2
Bild B3 Bild B4
Bild B5
Fall 3
Hästens ålder 12 år
ras Varmblodig travare
kön vallack
kommentar Slaktad eftersom den hade ”svårt för att springa rakt”. Hade en ensidig vargtand på höger sida. Vargtanden hade en fraktur, som förmodligen orsakats av betslet. Även den inliggande slemhinnan var inflammerad. Båda förändringarna kan ha orsakat smärta och hade kunnat åtgärdas genom en rutinundresökning och enkel behandling.
Bild C1 Bild C2
Bild C3
Fall 4
Hästens ålder 5 år
ras Kallblodig travare
kön vallack
kommentar Hästen slaktad pga. ”dåligt psyke”, ”drog åt vänster”! På bilden kan man se att första premolarmjölktanden i överkäken på vänster sida är mycket nedsliten, att det finns sårskador på tandköttet runt tanden.
Den nedslitna tandens opposita tand är kraftigt överväxt och det finns allvarliga sår även på tungan som förmodligen orsakats av den nedslitna mjölktanden.
På sidobilden kan man se resten av den nedslitna mjölktanden, kappan, som i normala fall fälls vid 2,5 års ålder. Under tandkapan syns bara en liten, rudimenterad permanent tand.
(Första premolartanden byts ut vid ca 2,5 års ålder.) Den hästen kunde man räddat genom att problemet upptäckts vid en rutinundersökning och genom att periodvis fila ned den opposita tanden.
Bild D1 Bild D2
Bild D4 Bild D5
Bild D6 Bild D7


Share