www.geresveterinarpraktik.se

GERE'S Veterinärpraktik

Vad Hästtandläkaren gör

Symptom

Symptom

De vanligaste symptomen som tyder på tandrelaterad sjukdom är: hästen har svårigheter att tugga, äter långsamt och försiktigt, tappar fodret ur munnen, har ökad salivering, undviker hårt foder, anorexia, tappar hull, har dålig lukt från munnen och näshålan, svullnader i ansiktet, blödning från munnen, sår på läpparna eller på tungan, huvudskakning, tuggar bara på ena sidan, aggressivitet, ”dum i huvudet”, kan inte springa rakt, vill inte ha bettslet i munnen...

Anamnes

man frågar hästägaren om hästen haft någon tandrelaterade sjukdom tidigare, om den blivit behandlad tidigare, om den visat symptom på tandsjukdom. Man registrerar även ålder, kön, ras, hästens matvanor.
Anamnes
Hjärtat OK?

Hjärtat OK?

För att man skall kunna använda lugnande och smärtstillande medel måste man undersöka om hästen är tillräckligt frisk. I vanliga fall räcker det med en snabb stetoskopundersökning av hjärtat.

Sedering

Även den enklaste och minst smärtsamma manipulationen i hästens mun kan vara obehaglig för hästen. Hästen kan, precis som människan, reagera mycket individuellt, från att inte göra någonting till den mest våldsamma reaktion. Det finns idag mycket säkra och tillgängliga medel som gör tandundersökningen säker för båda hästen och personalen. En seriös munhåleundersökning på häst görs inte utan sedering.
Sedering
Munstege

Munstege

Munstege är idag det mest säkra och effektiva redskap för att hålla hästens mun öppen, tillgänglig för munhåleundersökning och tandbehandling. Tidigare använde man metall- eller plastkilar, som används allt mindre idag för det är stor risk att skada hästens tänder.

Sköljning av munhålan med vatten.

En häst äter 17-18 timmar per dag. Foderrester kan vara störande och måste sköljas bort innan undersökningen.
Sköljning av munhalan med vatten.
Undersökning

Undersökning

En saklig munhåleundersökning gör man på sederad häst med ljuskälla, ev. munspegel.

Behandling

Slipning av vassa tandkanter och hakar, borttagning av vargtänder och tandkappar, korrigering av bettfel osv.
Behandling
Slutet gott allting gott

Slutet gott allting gott

När behandlingen är klar får du instruktion om eventuell medicinering, ev. användning av specialfoder, rekommendation för återbesök.


Share